Homepage

Tento server přináší informace o možnostech grantového financování projektů.
Pro přidání tiskové zprávy nebo článku využijte vstup přes encyklopedické heslo organizace, jež grant vypisuje [možnost vyhledání].

Ceny města Šumperka 2007

Město Šumperk připravuje udílení Cen města Šumperka za rok 2007.
Ceny města Šumperka jsou udělovány každoročně, do nominací je zapojena odborná a široká veřejnost - tedy každý může zaslat svoji vlastní nominaci - návrh na udělení Ceny města Šumperka. Všechny nominace, které splní následující podmínky, budou zařazeny do hlasování poroty:
všichni nominovaní na Ceny města Šumperka 2007 by měli:
 • buď být šumperskými občany,
 • nebo provozovat svoji činnost na území města,
 • nebo být šumperskými rodáky, kteří svojí činností významně proslavili Šumperk,
každá nominace musí obsahovat:
 • název akce či jméno nominovaného,
 • jasné zdůvodnění nominace,
 • označení příslušné kategorie,
 • jméno osoby či název organizace či skupiny, kteří nominaci navrhli.
Ceny města se budou udílet v následujících kategoriích:
 • Kultura
  Konkrétní akce, výsledek práce v daném roce, ...
 • Sport
  Jedinečný sportovní výkon, ocenění pro trenéra - pouze za aktivní činnost, v případě dlouhodobé činnosti se nominace přesune do kategorie "Přínos městu".
 • Sociální služby
  Práce organizace, jednotlivce, jednotlivá akce, ...
 • Vzdělávání
  Práce s dětmi, mládeží, semináře, školení, ...
 • Podnikání
  Významný podnikatelský úspěch, realizovaný záměr, ...
 • Architektura
  - Dům roku v kategorii novostavba
  - Dům roku v kategorii rekonstrukce
 • Humanitární čin
  Mimořádný čin
 • Životní prostředí
  Realizace projektu, zásluhy o rozvoj, jednotlivá akce, ...
 • Cena mladých
  Významný počin "mladých osobností", hudebníků, apod. Podmínkou nominace do této kategorie je věková hranice nominovaného nepřesahující 25 let.
 • Přínos městu
  Ocenění za práci v daném roce či za dlouhodobou práci
V každé kategorii každý člen poroty (porota je složena z oceněných v předchozím roce, tzv. akademie cen města a členů Zastupitelstva města Šumperka) udělí svůj hlas preferované nominaci. V případě, že porotce je mezi oceněnými, v akademii cen města či je členem ZM, hlasuje tento porotce v každé kategorii (Kultura, Sport , ...) pouze jednou. V případě, že je některý z porotců nominován na Cenu města Šumperka 2007, zdrží se hlasování v kategorii, ve které je navržen.

Všechny hlasy budou sečteny a výsledek bude předložen Zastupitelstvu města Šumperka ke schválení. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo NEUDĚLIT Cenu města Šumperka 2007 v některé z kategorií (z důvodu nízkého počtu nominací, případně z důvodu nízkého počtu porotou přidělených hlasů).

Znáte-li ve svém okolí někoho, kdo by dle Vašeho názoru měl získat Cenu města Šumperka 2007, neváhejte a zašlete nominaci! Nominace zasílejte buď elektronicky na adresu cenymesta@musumperk.cz nebo poštou na adresu Tisková mluvčí, Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. Přijímání nominací bude ukončeno 04.01.2008, následovat bude vlastní hlasování, Zastupitelstvo města Šumperka na svém jednání 13.03.2008 schválí udělení Cen města Šumperka 2007 v jednotlivých kategoriích.

V sobotu 12.04.2008 se bude v divadle konat Slavnostní večer s předáváním Cen města Šumperka 2007.

Ing. Andrea Jahnová
Tisková mluvčí MěÚ
Šumperk

Ceny města
DALŠÍ INFORMACE: Městský úřad Šumperk
Zveřejněno 06.11.2007 v 14:54 hodinCopyright 1998-2024 © infoSystem.cz